nenostop.serwis

Temat: NOWE LOGO PLEBISCYT " PRAWA LEWA CZY ŚRODKOWA"
Ok, Mi też się podoba. Tylko pamiętajcie, jeżeli wszyscy zaakceptują, to trzeba podjąć uchwałę Stowarzyszenia (Modzel - do ciebie) o przyjęciu oficjalnego Loga Stowarzyszenia.
Źródło: ekfs.pl/forum/viewtopic.php?t=23Temat: STATUT KKM WENA
...§ 28 Członkostwo ustaje na podstawie uchwały Zarządu i wskutek: 1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie. 2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu oraz wskazania w nim sankcji z tytułu zalegania z opłaty składek. 3. Nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia. 4. Uprawiania działalności szkodliwej dla Stowarzyszenia. 5. Likwidacja członka – osoby prawnej mającej status członka wspierającego. 6. Likwidacji Stowarzyszenia. § 29 1. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia i orzekanie o ustaniu członkostwa należy do Zarządu Stowarzyszenia. 2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając tego przyczyny,...
Źródło: wenaprod.pl/kkmwena/viewtopic.php?t=15


Temat: Miejsce spotkania
...nad celami stowarzyszenia w kazdym razie jesli znajdziecie chwilke ;) Mnie tez nie bedzie, za bardzo zajety jestem. Ale popracujcie nad takimi tematami (co juz pewnie bylo ustalone): - kalendarz spotkan - strategoria internetowa PITC.ie - rejestracja stowarzyszenia, pozyskiwanie czlonkow i oplaty czlonkowskie - przypis funkcji dla czlownkow stowarzyszenia (PR, etc) - i ostatnie: zacznijmy prowadzic zamkniety dla czlonkow PITC log zmian i uchwal stowarzyszenia Milego brain-storming, M.
Źródło: pitc.ie/forum/viewtopic.php?t=27


Temat: Powołanie stowarzyszenia
...przysługujących nam na mocy Konstytucji uposażeń finansowych oraz szacunku władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zobowiązuje nas do tego złożone ślubowanie. Sędziowie w przeciwieństwie do innych grup zawodowych nie udadzą się z protestem pod siedzibę Rady Ministrów, osiągając tym samym szerokie zainteresowanie mediów i wymuszając reakcję władzy wykonawczej. Pozostaje nam złożenie stosownego protestu, pełne poparcie dla uchwał Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Krajowej Rady Sądownictwa oraz ewentualne środki prawne wiążące się przykładowo z kodeksem pracy oraz orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, który w uzasadnieniach swoich wyroków zakreślił dla prawodawcy obiektywne ramy swobody regulacji wynagrodzeń sędziowskich, a które obecnie w żadnej mierze nie są spełniane. Domagamy się od Pana Ministra podjęcia stosownych i...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=18


Temat: Miejsce spotkania
...Popracujcie nad celami stowarzyszenia w kazdym razie jesli znajdziecie chwilke ;) Mnie tez nie bedzie, za bardzo zajety jestem. Ale popracujcie nad takimi tematami (co juz pewnie bylo ustalone): - kalendarz spotkan - strategoria internetowa PITC.ie - rejestracja stowarzyszenia, pozyskiwanie czlonkow i oplaty czlonkowskie - przypis funkcji dla czlownkow stowarzyszenia (PR, etc) - i ostatnie: zacznijmy prowadzic zamkniety dla czlonkow PITC log zmian i uchwal stowarzyszenia Milego brain-storming, M. oplaty to chyba raczej jak juz stowarzyszenie powstanie. no i trzeba najpierw cele ustalic zeby wiedziec na co przeznaczymy ewentualne wplywy. podobnie z funkcjami. wiadomo ze fajnie to brzmi jak ma sie jakas funkcje ale cele wazniejsze IMHO. log zmian i uchwal to moglaby byc jakas lista mailowa, oczywiscie mozna miec tez gdzies jej archiwum. ale wydaje mi sie, ze dobrym pomyslem byloby gdybysmy na...
Źródło: pitc.ie/forum/viewtopic.php?t=27


Temat: jak unieważnić Zjazd Gminny Delegatów??
...należy do starosty. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem starosta, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29. (udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia, rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem). lub Napisać do zarządu powiatowego o zawieszenie uchwał zjazdu gminnego. Zarząd powiatowy może zawieszać uchwały Zjazdów Gminnych, sprzecznych ze statutem lub uchwałami naczelnych władz...
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=833


Temat: [Piłka nożna] GKS Katowice
...i herb klubu. Do przeprowadzenia takiej operacji niezbędna będzie bowiem zgoda wszystkich akcjonariuszy - mówi "Gazecie" jeden z członków stowarzyszenia. Trudno na razie przewidzieć, kiedy zlikwidowane zostanie SSK. Prawdopodobnie stanie się to już po starcie nowego sezonu ligowego, gdy GKS będzie już zarządzany przez CentroPromSport. Likwidatorem stowarzyszenia ma być Wojciech Cygan, czyli jego obecny kurator. Dodajmy, że uchwały stowarzyszenia zostały podjęte jednomyślnie. - Walne przebiegało w bardzo spokojnej atmosferze. Wygląda na to, że przyszłość klubu jest już jasna - mówi jeden z działaczy. http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35 ... ekse_.html Stowarzyszenie oddaje GieKSę Rafał Musioł Dzisiaj 08:46:23 Stowarzyszenie Sympatyków Klubu GKS Katowice przestanie istnieć. Uchwałę o postawieniu go w stan likwidacji podjęli...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=25


Temat: Stowarzyszenie!
...i rozwój Stowarzyszenia. 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia. 3. Członkostwo honorowe jest dożywotnie i wiąże się ze zwolnieniem członka honorowego ze składek członkowskich. § 19. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek: 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu; 2. Wykluczenia przez Zarząd: a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia; b) za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia; c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy składkowe; d) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w podpunktach a) i b); e) z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną; f) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; 3. Śmierci członka....
Źródło: niebiescy.pl/forum/viewtopic.php?t=12251


Temat: Jelitkowo - schrony
...(patrz wyżej- obowiązki stowarzyszenia...), • organ nadzorujący, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, • udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, • wystąpić do sądu o zastosowanie środków wskazanych w art. 29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj.: - udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia, - uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia, - rozwiązanie stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem, - zawieszenie w czynnościach zarządu stowarzyszenia i wyznaczenie przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia, - ustanowienie kuratora w przypadku, gdy stowarzyszenie nie ma...
Źródło: eksploracja.pl/forum/viewtopic.php?t=1835


Temat: Regulamin Zarządu
...2.5 Do zakresu działania Zarządu należy między innymi: 1. Zapewnienie wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków. 2. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 3. Zarządzenie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem Stowarzyszenia. 4. Przyjmowanie członków i orzekanie o ustaniu członkostwa. 5. Nakładanie kar na członków Stowarzyszenia, którzy naruszyli statut, regulaminy lub inne uchwały Stowarzyszenia. 6. Występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i innych - dla swoich wyróżniających się działaczy i zawodników. 7. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia. 8. Rozstrzyganie spraw członków i uczestników zawodów w razie nieprzestrzegania przez nich postanowień statutu lub innych. 9. Rozstrzyganie innych sporów...
Źródło: wenaprod.pl/kkmwena/viewtopic.php?t=37


Temat: Stowarzyszenie NSA - wolna dyskusja, prace nad statutem
.../>Puchatex napisał: ''Podstawowa sprawa to znaleźć podstawę prawną, tzn. na bazie jakiej ustawy będziemy działać. Określi ona nam formę prawną, informacje i wymagania jakie trzeba zawrzeć w statucie, minimalną ilość osób jaka powinna być do założenia stowarzyszenia. Następnie trzeba przygotować statut, regulamin stowarzyszenia i powołać je do życia na podstawie walnego zebrania założycielskiego. Po powołaniu odpowiednimi uchwałami stowarzyszenia, statutu, regulaminu i ewentualnie innych dokumentów, które wymaga ustawa składa się wniosek do KRS o nadanie numeru KRS. Następnie po decyzji KRS stajemy się formalnie działającym Stowarzyszeniem. Muszę się jeszcze zorientować co do ewentualnego numeru NIP, REGON i czegoś co jest nazywane polityką rachunkowości. Na razie wiem tyle, kończę zabawę z zakładaniem rolniczego zrzeszenia branżowego więc...
Źródło: esmak.masternet.pl/koszaryasg/distribution/viewtopic.php?t=102


Temat: Dyskusje o CDB i nie tylko czyli nasz offtop :)
...przewiduje obowiązku okresowego badania działalności stowarzyszenia. Badanie takie może być przeprowadzone zawsze, a wiadomość o ewentualnych nieprawidłowościach może pochodzić z dowolnego źródła. Właściwy nadzór sądowy Ustawa Prawo o stowarzyszeniach przewiduje, że sąd - na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora - może: • udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, • uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia, • rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. Sąd, rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia -...
Źródło: piesiole.pl/forum/viewtopic.php?t=74


Temat: Regulamin - piszcie uwagi
...te muszą być, przed rozpowszechnianiem, zatwierdzone przez menadżera zespołu. 10) Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, b) przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia, c) regularnego opłacania składek. 11) Utrata członkostwa następuje na skutek: a) pisemnej rezygnacji, b) wykluczenia przez zebranie członków: * z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia, * z powodu niepłacenia składek, c) śmierci członka. Rozdział IV Struktura organizacyjna Stowarzyszenia 12) Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki. 13) Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela. 14) Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do...
Źródło: forum.arija.pl/viewtopic.php?t=299